NEDENLERI
green logoyasaktir

SERTLEŞME SORUNUNUN NEDENLERİ

Sertleşme sorunu fiziksel (organik) veya psikolojik faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Birçok kişide sertleşme sorunundan hem fiziksel hem de psikolojik faktörler birlikte sorumludur.1

Sertleşme sorununun organik nedenleri:1

 • Diyabet (şeker hastalığı)

 • Kalp-damar hastalıkları

 • Sinir sistemi hastalıkları

 • Endokrinolojik (hormon sistemi) hastalıklar

 • Prostat ameliyatları

 • Penis yapısındaki bozukluklar

 • Sigara, alkol veya uyuşturucu ilaç kullanımı

 • Bazı ilaçlar

 • Yaşlanma

SERTLEŞME SORUNUNUN PSİKOLOJİK NEDENLERİ:

 • İlişki sorunları1

 • Anksiyete (kaygılar), suçluluk duyguları1,2

 • Depresyon1

 • Performans ile ilgili aşırı beklentiler2

Sertleşme sorununuzu Cinsel Fonksiyon Testi ile değerlendirebilirsiniz.

green logoyasaktir
Referanslar:
 1. Safarinejad MR, Hosseini SY. Erectile Dysfunction: Clinical Guidelines (1). Urology Journal 2004;1(3):133-147.
 2. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Erkek Cinselliği. http://www.cetad.org.tr/CetadData/Book/29/269201116737-bilgilendirme_dosyasi_6.pdf, Erişim Tarihi: 09.12.2015.
Yukarı