cinsel
green logoyasaktir

CİNSEL FONKSİYON TESTİ

Cinsel işlev bozukluğu (sertleşme sorunu) günümüzde erkekler arasında görülme sıklığı giderek artan ve hem bedensel hem de ruhsal yönden olumsuz etkileri olan bir durumdur. Günümüzde cinsel işlev bozukluğu olan erkeklerdeki sertleşme sorununun derecesini belirlemek amacıyla en yaygın kullanılan test Uluslararası Cinsel Fonksiyon İndeksi’dir (IIEF).1 6 sorudan oluşan bu cinsel fonksiyon testini uygulayarak, sertleşme sorunu bulunup bulunmadığını ve sertleşme sorununun derecesini doğru ve güvenilir biçimde değerlendirebilirsiniz.1,2

Anket sonuçlarınız kaydedilmeyecek ya da bir başkası ile paylaşılmayacaktır.

Anket sonuçları herhangi bir yönlendirme anlamına gelmemektedir ve doktorunuz dışındaki kişilerce tanı, teşhis ve tedavi önerisi oluşturmak için kullanılamaz. Test sonucunu doktorunuz veya eczacınızla paylaşmanız faydalı olacaktır.

Cinsel uyarı ile sertleşme sağladığınızda ne sıklıkla cinsel birleşmeyi gerçekleştirecek sertliğe ulaşıyorsunuz?

Cinsel ilişki sırasında ne sıklıkla sertleşme sağlayabiliyorsunuz?

Cinsel ilişki girişimlerinizde eşinize ne kadar sıklıkta penetre olabiliyorsunuz (girebiliyorsunuz)?

Cinsel ilişki sırasında, eşinizle birleştikten sonra ne sıklıkta sertleşmeyi devam ettirebiliyorsunuz?

Cinsel ilişki sırasında, ilişkiyi tamamlamaya yetecek derecede sertleşmeyi sürdürmek ne kadar zor oluyor?

Sertleşme sağlama ve sürdürme konusunda kendinize ne kadar güveniyorsunuz?

  • 0-10 Ciddi
  • 11-16 Orta
  • 17-21 Hafif-Orta
  • 22-25 Hafif
  • 26-30 Yok
checkboxlogo
green logoyasaktir
Referans
  1. Turunç T ve ark. Uluslararası Cinsel İşlev İndeksinin 5 Soruluk Versiyonunun (IIEF-5) Türkçe Geçerlilik Çalışmasının Değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 2007;33(1):45-49.
  2. Uluslar Arası Erektil İşlev Formu. http://www.androloji.org.tr/androlojiDATA/Document/25112014164319-1ULUSLAR-ARASI-EREKTIL-ISLEV-FORMU.pdf. Erişim tarihi: 12.01.2016.
Yukarı
Bu websitesi, sayfadaki deneyiminizi iyilestirmek için çerez kullanimina yer vermekte ve cihaziniza yüklenen bazi çerezler içermektedir. Bu websitesinde ilerlemeye devam ederel, bu çerez kullanimini Kabul etmis olursunuz. Çerezle içerigi iyilestirmemiza yardimci olarak, websitesinin sizin için daha faydali ve uygun hale gelmesini saglamaktadir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Beyanimizi inceleyiniz.