GİZLİLİK BEYANI

Bu Web Sitesi Gizlilik Bildiriminin Kapsamı

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu Gizlilik bildirimi Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. tarafından sizinle ilgili hangi bilgilerin toplanabileceğini ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı size bildirmeyi amaçlar. Bu Gizlilik bildirimi web sitesi alt bilgisinde “Gizlilik Bildirimi” üzerine tıkladığınızda bu bildirime bağlantı veren web siteleri ve ayrıca bu Gizlilik Bildirimine bağlantı veren veya bunu yayımlayan mobil uygulamalar ve dijital hizmetler için geçerlidir. Bu Gizlilik Bildiriminde, bu Gizlilik Bildirimine bağlantı veren veya bunu yayımlayan web siteleri, Uygulamaları ve Dijital Hizmetleri “web siteleri” olarak anılır.


Hangi Bilgileri Topluyoruz ve Bunları Nasıl Kullanıyoruz?

  • • Özet: Gönüllü olarak siz paylaşmadıkça, web sitemizde sizi doğrudan tanımlayan kişisel bilgi toplamıyoruz. Sizi doğrudan tanımlayan kişisel bilgilere dair örnekler arasında adınız, iletişim bilginiz, e-posta adresiniz ve tanımlayıcılarla birlikte diğer bilgiler yer alır. Web sitemiz ayrıca adınızla veya iletişim bilginizle sizi doğrudan tanımlamayan ancak belirli bir bilgisayarın veya cihazın web sitemize eriştiğini belirlemek için kullanılabilen kişisel bilgiler toplayabilir.

Bu web sitesi üzerinden sizinle ilgili aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

  • İletişim bilgileri: İletişim bilgileri adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve diğer benzer bilgileri ("Kişisel Bilgiler") içerir. Bu bilgileri gönüllü olarak paylaşmanız halinde, sizinle iletişim kurabilmek için toplayabiliriz. Kişisel Bilgileri bize vermeyi reddedebilirsiniz, ancak bu durumda bazı bilgileri, ürünleri veya hizmetleri size sunamayabiliriz.
  • • Web Sitesi Kullanımı: Bu bilgileri web sitemizi, ağ sistemlerimizi ve diğer varlıklarımızı yönetmek ve güvenli tutmak için kullanırız. Bu bilgiler arasında IP (“İnternet Protokolü”) adresiniz, web sitesi oturumunuzun tarihi ve saati, coğrafi konum ve web sitesinde nasıl gezindiğiniz ve webloglarımız, çerezlerimiz ve diğer yollarla toplanan diğer bilgiler yer alabilir. Ayrıca sizi doğrudan tanımlamayan ancak cihazınıza karşılık gelen bilgiler de yer alabilir. IP Adresiniz veya kullandığımız bir çerezin Kişisel Bilgi olarak kabul edilen bilgi içermesi mümkündür. Çerezleri nasıl kullandığımız ve diğer teknolojiler aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Bu bilgi meşru iş amaçlarımız için otomatik olarak toplanır.

Yukarıda belirtilen toplanan bilgileri ayrıca advers olay bildirimi gibi yasal uyum için veya haklarımızı icra etmek için; ve web sitesi yönetimi, araştırma ve ürün geliştirme gibi diğer günlük meşru iş amaçları için kullanabiliriz.

Yasanın izin verdiği durumlarda Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere sizinle ilgili bilgileri yukarıda belirtilen aynı amaçlar için üçüncü kişilerden elde edilen bilgilerle geliştirebilir veya birleştirebiliriz.


Çerezler ve Benzer Teknolojiler

Web işaretçileri
Bu web sitesi, web işaretçileri olarak bilinen ve web kayıtları toplanmasını sağlayan bir teknoloji kullanabilir. Bir web işaretçisi bir web sayfasında veya bir e-postada yer alan, görüntülenen sayfaları veya açılan mesajları izlemek üzere tasarlanmış küçük bir grafiktir. Web kayıtları web sitelerimizden birini web sitemizi barındıran bilgisayarla ("web sunucusu” olarak adlandırılır) ziyaret ettiğinizde toplanır.


Belirli web sayfalarında veya size gönderdiğimiz e-postalarda “web işaretçisi” olarak bilinen (“aksiyon etiketi” veya “clear GIF teknolojisi” olarak da bilinir) bir teknoloji kullanabiliriz. Web işaretçilerini gönderdiğimiz e-posta mesajlarının hangilerinin açıldığını ve bir mesajda işlem yapılıp yapılmadığını tespit etmeye yardımcı olmak için kullanabiliriz. Web işaretçileri ayrıca bir siteye gelen ziyaretçi sayısını veya bir web sitesinin ana öğelerine kaç ziyaretçinin tıkladığını ölçerek web sitelerinin etkililiğini analiz etmeye yardımcı olur.

Belirli web sayfalarında veya size gönderdiğimiz e-postalarda “web işaretçisi” olarak bilinen (“aksiyon etiketi” veya “clear GIF teknolojisi” olarak da bilinir) bir teknoloji kullanabiliriz. Web işaretçilerini gönderdiğimiz e-posta mesajlarının hangilerinin açıldığını ve bir mesajda işlem yapılıp yapılmadığını tespit etmeye yardımcı olmak için kullanabiliriz. Web işaretçileri ayrıca bir siteye gelen ziyaretçi sayısını veya bir web sitesinin ana öğelerine kaç ziyaretçinin tıkladığını ölçerek web sitelerinin etkililiğini analiz etmeye yardımcı olur.

Çerezler
Bu web sitesi “çerez” olarak bilinen bir teknoloji kullanabilir. Çerez, bir web sitesinin bilgisayarınızın internet tarayıcı dosyalarınızın tutulduğu sabit diskine yerleştirebildiği küçük bir veri dosyasıdır. Çerez, bazı kayıt alanlarına bazı bilgileri tekrar girme zahmetinden kurtarır çünkü çerezler bir web sitesinin ziyaretçinin daha önce girdiği bilgileri “hatırlamasını” sağlayabilir. Çerezler aynı zamanda size içeriğe özel bilgi sunulmasına ve web sitesinin bölümlerinin nasıl kullanıldığını takip etmeye yardımcı olurlar. Çerezler bilgisayarınıza hem bizim tarafımızdan hem de web analitik hizmetleri ve reklam ağı hizmetleri gibi, ilişkide olduğumuz üçüncü kişiler tarafından koyulabilirler. Çoğu İnternet tarayıcısında veya diğer yazılımlarda bilgisayar sabit diskinizden çerezleri silecek, tüm çerezleri engelleyecek veya bir çerez saklanmadan önce uyarı mesajı alacak şekilde tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın talimatlarına bakınız. Çerezleri reddederseniz web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir ve bazı web sitesi özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

Do Not Track (İzleme Engelleme)
Çevrimiçi faaliyetlerinizin izlenmesini farklı şekillerde önleyebilirsiniz. Bunlardan biri, sizinle ilgili belirli bilgileri toplamalarını istemediğiniz konusunda ziyaret ettiğiniz web sitelerini uyaran bir tercihi tarayıcınızda ayarlamaktır. Buna Do-Not-Track (“DNT”-İzleme Engelleme) sinyali adı verilir. Lütfen web sitelerimizin ve web tabanlı kaynaklarımızın web tarayıcılarından gelen bu tür sinyallere yanıt vermediğini unutmayın. Halihazırda bir DNT sinyali tespit edildiğinde bir şirketin ne yapması gerektiğine dair evrensel kabul gören bir standart bulunmamaktadır.

Bilginizin Paylaşılma Nedenleri
Kişisel bilgilerinizi bizim adımıza bazı sistemleri yöneten veya yukarıda belirtilen iş gereklerinin yerine getirilmesi için çalıştığımız üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. Kişisel bilgilerinize erişimi olabilecek tüm üçüncü kişilerden bu bilgileri gereği gibi koruması ve sadece bizim talimatlarımızı doğrultusunda kullanması için gerekli taahhütleri almaktayız.
Kişiler Bilgileri, mahkeme celplerini veya ulusal güvenlik veya kanuni yaptırım gerekliliklerini yerine getirmek de dahil olmak üzere resmi otoritelerin diğer yasal bilgi taleplerini yanıtlamak ve İnternet güvenliğini sağlamak için veya kanunların gerektirdiği diğer durumlarda paylaşırız. Ulus, devlet veya şirket güvenliğinin söz konusu olduğu istisnai derecede nadir durumlarda ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin tüm veritabanını ilgili resmi otoritelerle paylaşma hakkını saklı tutarız.
Kişisel Bilgilerinizi ayrıca bilginin ilgili olduğu bir web sitesinin şirketinin satılması, temlik edilmesi veya başka şekilde devriyle bağlantılı olarak bir üçüncü kişiye sunabiliriz; böyle bir durumda söz konusu alıcının Kişisel Bilgileri bu Gizlilik Sözleşmesine uygun bir şekilde işlemeyi kabul etmesi talep edilecektir.

Google Analytics

Web sitemizin daha iyi çalışmasına yardımcı olmak ve web sitemizin hangi bölümlerinin kullanıldığını anlamamızı sağlamak için Google Analytics kullanılabilir. Google Analytics birinci kişi çerezler ve JavaScript kodları gibi teknik araçlar kullanarak ziyaretçiler hakkında bilgi toplar. Google Analytics hizmeti, JavaScript’in etkin olduğu ziyaretçileri takip eder. Google Analytics nereden geldikleri ve sitede ne yaptıkları da dahil olmak üzere ziyaretçilerin bir web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anonim bir şekilde takip eder. Google Analytics kullanıcılardan yukarıda belirtilen bilgileri toplar. Bu bilgiler web sitesini yönetmek ve güncellemek amaçlı kullanılır ve ayrıca web sitesine gelen kullanıcıların beklenen web sitesi demografisine uygunluğunu değerlendirir ve kilit hedef kitlelerin içerikte nasıl gezindiğini belirleriz.

Bu bilgiler web sitesini yönetmek ve güncellemek amaçlı kullanılır ve ayrıca web sitesine gelen kullanıcıların beklenen web sitesi demografisine uygunluğunu değerlendirir ve kilit hedef kitlelerin içerikte nasıl gezindiğini belirleriz.

Birinci taraf çerezler (Google Analytics çerezi gibi) ve üçüncü taraf çerezler (DoubleClick çerezi gibi) kullanılarak reklam izlenimlerinizin, diğer reklam hizmetleri kullanımının ve bu reklam izlenimleri ve reklam hizmetleriyle olan etkileşimin bu web sitesine yapılan ziyaretlerle nasıl ilişkili olduğu raporlanır.

A. Vazgeçme Seçeneği:

Google Analytics, verilerinin toplanmasını istemeyen web sitesi ziyaretçileri için bir vazgeçme seçeneği sunar. Bu seçenek hakkında daha fazla bilgiyi şuradan edinebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Google'ın Veri Kullanımı:

Google ve tamamına sahip olduğu bağlı şirketleri, Gizlilik Politikası şartlarına tabi olarak (http://www.google.com/privacy.html adresinde veya Google'ın zaman zaman sunabileceği başka bir URL'de bulunmaktadır) Google Analytics Bilgi Açıklamaları ve Paylaşımı kullanımınız sırasında toplanan bilgileri saklayabilir ve kullanabilir.

Sosyal Medya Eklentileri

Web sitelerimiz başkalarıyla kolay bilgi paylaşmanızı sağlamak için Sosyal Medya Eklentileri kullanabilir. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde web sitemizde bulunan sosyal medya eklentisi operatörü, web sitelerimizi daha önce ziyaret eden kişileri kendi web sitesinde tanımasını sağlayan bir çerez yerleştirebilir. Daha önce web sitemizde gezinirken sosyal medya web sitesinde oturum açtıysanız, sosyal medya eklentileri o sosyal medya web sitesinin, sizinle ilgili web sitemizi ziyaret ettiğinizi gösteren doğrudan tanımlayabilir bilgiler almasını sağlayabilir. Sosyal medya eklentisi, bu bilgileri sosyal ağlarda oturum açmış ziyaretçiler hakkında, web sitemizdeki eklentiyle özel olarak etkileşime girmiş olsun veya olmasın, toplayabilir. Sosyal medya eklentileri sosyal medya web sitesinin, web sitemizdeki faaliyetlerinizle ilgili bilgileri kendi sosyal medya web sitesindeki diğer kullanıcılarla paylaşmasını da sağlayabilir. Lilly, sosyal medya eklentilerindeki içeriğin hiçbirini kontrol etmemektedir. Sosyal medya web sitelerindeki sosyal eklentiler konusunda daha fazla bilgi için bu sitelerin gizlilik ve veri paylaşım bildirimlerine bakın.

Kişisel Bilgilerinizi Nerede Saklıyoruz veya Aktarıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti.’nin diğer ülkelerde bulunan sunucularına ve/veya grup şirketlerine aktarabiliriz. Bazı grup şirketleri yeterli düzeyde veri koruması bulunmayan ülkelerde faaliyet gösteriyor olabilir. Her koşulda tüm Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. grup şirketleri bu Bildirim kapsamında beyan edilen tüm gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. Kişisel verilerin başka ülkelere aktarımı, aktarma nedenleri ve ilgili Lilly şirketlerinin kişisel verileri koruma amacıyla mevcut uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için etikuyum@lilly.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi Ne Kadar Süre Tutuyoruz?

Bilgileriniz kayıt saklama politikalarımız ile geçerli yasa ve yönetmelikler doğrultusunda meşru ve yasal iş amaçları için gerekli olan süre boyunca kaydedilir.

Çocukların Bilgileri

Bu web sitesi 18 yaşından küçük bireyler için amaçlanmamış veya tasarlanmamıştır. 18 yaşından küçük hiçbir kişinin Kişisel Bilgilerini bilerek toplamayız.

Bilgilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Paylaşmanız halinde, bu web sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Bilgileri korumak için makul fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemler alıyoruz. Örneğin bu bilgiye erişimi bu bildirimde tarif edilen faaliyetleri gerçekleştirmek için erişime ihtiyaç duyan yetkili çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve yükleniciler ile sınırlı tutuyoruz. İşlediğimiz ve sakladığımız bilgiler için makul seviyede güvenlik sağlamaya çalışsak da hiçbir güvenlik sisteminin tüm potansiyel güvenlik ihlallerini önleyemeyeceği akılda tutulmalıdır.

Haklarınız ve Seçimleriniz

Gönüllü paylaşımınızla kişisel bilginizin toplanması durumunda,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat edebilirsiniz. Böyle bir durumda sizinle olan iletişimimizin kesintiye uğrayabileceğini hatırlatırız.

Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız mevcuttur.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin olarak bize aşağıdaki kanallardan ulaşabilirsiniz:

Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti.
Acıbadem Mah. Çeçen Sokak
Akasya Acıbadem Kent Etabı
A Blok Kat:3 34660
Üsküdar / İstanbul
Telefon: +902165540000
E-posta: etikuyum@lilly.com

Şikâyetleriniz için

Kişisel bilgilerinizin kullanımı ve saklanmasına ilişkin şikâyetleriniz için, privacy@lilly.com e-posta adresinden şirketimiz kişisel veri yetkilisine ulaşabilirsiniz. Şirketimiz kişisel veri yetkilisi şikâyete konuyu araştıracaktır.

Şikâyetiniz üzerine verilen cevap sizin için tatmin edici değilse veya kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde işlediğimizi düşünüyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Bu Web Sitesi ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla kullanışlı bilgiler sunduğunu düşündüğümüz, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Burada tarif ettiğimiz politikalar ve prosedürler bu web sitelerinde geçerli değildir. Kişisel Bilgilerin bir üçüncü kişi web sitesinde toplanmasından veya kullanılmasından sorumlu değiliz. Dolayısıyla, üçüncü taraf bir web sitesinin kullanımı yoluyla elde edilen Kişisel Bilgilerin herhangi bir üçüncü taraf tarafından kullanılmasıyla ilgili sorumluluklardan feragat ederiz. Gizlilik, güvenlik, veri toplama ve dağıtım politikaları hakkında bilgi edinmek için doğrudan bu web siteleriyle iletişime geçilmesini öneririz.

Gizlilik Uygulamalarımızda Değişiklik Yapılması

Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncellediğimiz zaman, size kolaylık olması için güncellenmiş bildirimi bu sayfadan sunacağız. Kişisel Bilgilerinizi daima toplandıkları tarihte yürürlükte olan Gizlilik Bildirimine uygun bir şekilde işleyeceğiz. Size bildirimde bulunmadan ve size itiraz etme fırsatı sunmadan Kişisel Bilgilerinizi esastan farklı bir şekilde kullanmayacağız veya Kişisel Bilgilerinizi kendi amaçları için kullanan başka bir kuruma açıklamayacağız.

Son Güncelleme: 2018

Yukarı